Web:
Öland på Internet AB
SÖDRA ÖLANDS KONSTNÄRSGILLE MEDDELAR:
 
Vår konstrunda 21 - 24 maj är
INSTÄLLD!

Hej, Södra Ölands Konstnärsgille meddelar härmed att årets Konstrunda
som för 27:e gången skulle gått av stapeln under Kristihimmelfärdshelgen 21-24 maj,
under de rådande omständigheter i vår omvärld och med tanke på folkhälsomyndighetens
rekommendationer och vårt eget välbefinnande är inställd.
Men kommer att återuppstå i någon form i samband med den årligt återkommande
utställning vi genomför i Näsby Nav pä sydöstra Öland under
Världsarvsveckan 12 - 19 juli.

Vi återkommer med utförligt program längre fram.