Pekka Hedin

Målerisk vandring vid staffliet från naturen……

Varit yrkesverksam konstnär i 40 år, där måleriet varit det centrala. Under 80-talet utvecklades det konstnärliga arbetet med författarskap där jag under de senaste 20 åren beskrivit natur- och kulturvärden i den svenska naturen i ett flertal böcker. Söker ständigt i närmiljön. Det kan vara en liten tuva med växter, men det kan också vara sambandet mellan marken och det stora landskapet på Alvaret med en avlägsen horisont. Det är inte det realistiska som är viktigt i mitt måleri utan det är minnet och känslan av upplevelsen eller idén som uppstår och blir det styrande i måleriet.

 

För mer info besök min hemsida
www.atelje3hedin.se/Pekka