Södra Ölands Konstnärsgille

Södra Ölands Konstnärsgille bildades i februari 1993 och är en sammanslutning av konstnärer som är verksamma på Södra Öland. I gillet ingår målare, grafiker, textilkonstnärer, keramiker, skulptörer, smides, foto och glaskonstnärer.

KULTURSIDAN
på Ölands Köpstad i Färjestaden är Gillets permanenta galleri där Gillets medlemmar avlöser varandra året runt. På Ölands Folkhögskola i Ölands Skogsby visas under konstrundan en samlingsutställning med Gillets medlemmar samt de verk som lottas ut till medlemmar i gillets vänner. Utställningen är markerad med nummer 1 på kartan.

Gillets vänner
För att förstärka kontakten och arbeta vidare med våra besökares stöd har Gillets vänner bildats, en stödförening och ett nätverk som ytterligare förstärker gemenskapen med alla er som är intresserade av kultur och natur på Öland.

Gå med och vinn…
För hundra kronor erhåller du ett medlemsskap som kan göra dig till ägare av ett konstverk värderat mellan 2.500-3.000 kronor. Samtliga gillets konstnärer har skänkt var sitt verk att lottas ut bland Gillets vänner.

Vinsterna kommer att vara utställda på Ölands Folkhögskola, Skogsby där det går att lösa medlemsskap. Även i flertalet av ateljéerna går det att lösa medlemsskap.
Du kan också betala: 100 kronor till vårt bankgiro 251-8066 och är då med i utlottningen.
Skriv ditt namn, adress och telnr. på blanketten. Utlottningen sker ca en vecka efter pingst.
Vinnarna meddelas per telefon samt publiceras på hemsidan.

 

Välkommen!!