• För att förstärka kontakten och gemenskapen med konsten och kulturen startade vi Gillets Vänner 2004.
    I år genomför vi vårt konstlotteri som tidigare år.
    Vinsterna presenteras på vår samlingsutställning på
    Ölands Folkhögskola KONSTENS HUS.
  • Om du vill stötta vår konstrunda med ett bidra är vårt bankgiro 251-8066. Skriv namn och
    telefonnummer och gärna din epostadress.