Lars Apelmo

Seby

Foto: Ronny Waltersson

Konsthantverkare i trä.
Jag arbetar med konsthantverk och formgivning, design och inredning, ofta med trä som utgångspunkt.
De senaste åren har återbruk varit ytterligare en utgångspunkt, samt vår relation till objekten, tingen vi omger oss med.

Vidare arbetar jag med projektet Surprise Laboratory International, ett träskulptur centrum.