Lars Apelmo

Seby

Foto: Emmi Roosling

Träskulptur.
Jag arbetar med trä som utgångspunkt.
De senaste åren har återbruk varit ytterligare en utgångspunkt, samt vår relation till objekten, tingen vi omger oss med.

Vidare arbetar jag med projektet Surprise Laboratory International, ett träskulptur centrum.