Theo Janson

Färggrafiker och skulptör, yrkesverksam som konstnär sedan mitten av 1970-talet. Arbetar som grafiker med Grödingetryck och screentryck och som skulptör med bemålade skulpturer och reliefer företrädesvis i trä.
Använder spelet mellan färg och form, hårt mot mjukt, starka färger och kraftfulla former för att bygga mina bilder.
Arbetar ofta med naturen som utgångspunkt.

Separatutställningar
Linköping 1977,-82,
Ålems konstsalong 1978
Stockholm 1979,-82,-85
Nyköpings konstförening 1979, -86
Solnagalleriet 1980
Västervik 1980
Strängnäs 1981,-82
Gunnebo 1983
Huskvarna 1984
Visby 1985
Östersund 1985,-89
Rättvik 1985
Nordmaling 1986
Norrtälje 1986
Skellefteå 1987,-91
Smålands konstarkiv 1987
Alvesta 1988
Grupp- och samlingsutställningar
Södertälje 1977
Smålands konstarkiv 1978
Odensviholm 1979,-81
Kristianstad 1980
Sörmlandssalongen 1974,-81,
-89,-91,-03
Sydosten, Kalmar 1979,-81
Kristinehamn konstf 1980
Sevedebygdens konstf 1984
Skellefteå konstförening 1984
Liljevalchs vårsalong 1986
Alvesta skulptursommar 1987
Borgholm 1988
Mälaren runt, Taxinge 1988
Mälaren runt, Strängnäs 1989
Konst runt Mälaren E-a 1990
Jubileumsutställning E-a 1994
Strängnäs konstförening 1995
Galleri Eriksson S-näs 1996,-98
Jönköping 1998
Gamleby 1999
Konstbodar Strängnäs 1999,-00
Moderna museet i Minsk
Vitryssland 2000
Vetlanda konstförening 2002
Strängnäs Konstnärsakademi
15 år 2004
Eskilstuna konstfrämjande1988,-95
Strängnäs 1989
Halmstad 1990,-95
Hågelbyparken, Tumba 1991
Ekerö Ekebyhov 1995
Örnsköldsvik 1997
Öland 1998
Eskilstuna konstförening 1998
Sölvesborg konstförening 1999
VME Eskilstuna 2000
Flens konstförening 2000
Nyköping 2004
Skördefesten, Öland 2005
Skördefesten, Öland 2006

Offentliga utsmyckningar
Vårdinrättning Nynäshamn 1980
Daghem Nyköpings kommun 1981
Landstingets förvaltn.byggn
Stockholm 1982
Södersjukhuset Stockholm 1983
Finningeskolan Strängnäs 1984
Mälarsjukhuset Eskilstuna 1984
Värmeverket Nyköping 1986
Södertälje sjukhus 1986
Ljungarumsskolan Jönköping 1991
Biblioteket Oxelösund 1993
Kristinagården Strängnäs 1994
Mälarsjukhuset Eskilstuna 1996
Mariagården Strängnäs 2001
Dimmande rum ett av sex
Objekt i projektet konst & vatten
Rothovsparken i Eskilstuna 2001
Funktionsskutpturer till
informationsplats ”tiomilaskogen” 2002
Funktionsskulpturer till idrottsplatser i
Strängnäs kommun 2004
Sittplatser, Högskolan, Borlänge 2004
26 vägvisarskulpturer
för ”tiomilaskogen” 2006
Bollskulptur i samarbete med barn och
ungdomar i Strängnäs kommun 2006
Klorofyll emaljskulptur Strängnäs 2006
Inköpt av
Statens konstråd, 15 Landsting och ett
40-tal kommuner

Övrigt
Mälaren runt 1989 i Strängnäs, ett symposium över sex veckor med titeln
”Konst i det offentliga rummet”. Driver sedan 1996 Konstnärsbolaget
tillsammans med Sture Söberg. Blir Konstfrämjandet i Sörmlands
stipendiat ”1995 års Sörmlandskonstnär”. Konstkonsult för Strängnäs
kommun 1996-99. Svensk mästare i eldskulptur 1995 och –97 och
nordisk mästare i eldskulptur år 2000. Sundby konstpark 2002 ett
skulpturprojekt över 365 dagar i samarbete med Strängnäs kommun,
Arbetsmarknadsverket, Europeiska socialfonden och 20 privata sponsorer.
Börjar 2005 Arbeta för Konstnärscentrum med ett tvåårigt projekt som
kallas ”Uppdragsjakten” som syftar till att få in konstnären i byggprocessen.
2006 Ordförande i Sörmlands KRO distrikt