Web:
Öland på Internet AB


KULTURSIDAN
Ölands Köpstad!

Följande utställningstider gäller för 2018
 

20/1-20/2 Kristina Tråcklare
20/2-20/3 Ove Kaneberg
20/3-20/4 Angelica Aurelius-Christensen
20/4-20/5 Info och samlingsutställning inför årets runda
20/5-20/6 Olderius Carl-Gustav
20/6-20/8 Samlingsutställning Gillets medlemmar
20/8-20/9 Bosse Mörnerud
20/9-20/10 Samlingsutställning Gillets medlemmar Skördefest
20/10-20/11 Lars Apelmo
20/11-20/12 Ohlén Ann-Charlotte