Web:
Öland på Internet AB


KULTURSIDAN
Ölands Köpstad!

Följande utställningstider gäller för 2019
 

20/12 - 20/1 Peter Nilsson
26/1 - 1/3 Per-Gunnar Olsson
1/3 - 1/4 Ylva Magnusson
1/4 - 1/5 Malin Adnér
1/5 - 1/6 Info och samlingsutställning inför årets runda
1/6 - 1/7 Samlingsutställning Gillets medlemmar
1/7 - 1/8 Samlingsutställning Gillets medlemmar
1/8 - 1/9 Katarina Eriksson
1/9 - 1/10 Birgitta Crandell
1/10 - 1/11 Adam Hedin
1/11 - 1/12 Anita Hedin
1/12 - 1/1, 1920 Hedin Mona