Web:
Öland på Internet AB


Kultursidan Ölands Köpstad!
Följande utställningstider gäller för 2017


20/12-20/1 Scharp Karin
20/1-20/2 Ersbacken Anneli
20/2-20/3 Zetterström Birgitta
20/3-20/4 Henell Lars
20/4-20/5 Björk Haidi
20/5-20/6 Info och samlingsutställning inför årets runda
20/6-20/8 Samlingsutställning Gillets medlemma
20/8-20/9 Eriksson Leif-Robert
20/9-20/10 Samlingsutställning Gillets medlemmar Skördefest
20/10-20/11 Johansson Ulf  
20/11-20/12 Malmström Maria
20/12-20/1 Huber Bettina