Lars Henell

Måleri och teckning

Att måla är för mig att ständigt vara på väg, men vägen förändras ständigt. Att teckna eller måla är mitt sätt att leva, det jag upplever starkt vill jag måla. Att måla är att leva. Genom mitt måleri kommunicerar jag med mig själv. Genom mina bilder vill jag berätta men samtidigt bedrivs forskning. Vad händer om jag ställer den färgen mot denna… om jag flyttar en linje? Om resultatet blir nyskapande, av sin tid eller efter sin tid bekymrar mig inte.

Utbildning:
Konstfackskolan – Stockholm
Gerleborgs målarskola (sommarutbildningar)