Ulf Johansson

Ulf Johansson Resmo Krukmakeri

Jag bor och arbetar i Resmo sedan 1983. Jag tillverkar bruksföremål och unika ting i stengods och ibland lergodslera.
Det bränner jag sedan i elugnar eller i gaseldad ugn. Jag dekorerar nästan inget alls utan låter formerna och glasyrerna tala för sig själv.