Karin Scharp

Karin Scharp Resmo Krukmakeri

Jag drejar alla mina former, som nästan alltid kan användas till något. En del av krukorna dekorerar jag med olika oxider, stämplar och ristningar. Jag arbetar mest i stengodslera som bränns i en elektronisk ugn eller gasugn. Ibland arbetar jag i lergodslera och då blir det oftast oglaserade planteringskrukor.

Sedan 1983 har jag Resmo Krukmakeri tillsammans med Ulf Johansson.